CAD-Projekt ApS løser små og store tegneopgaver indenfor:

Fabriks- og industribyggeri
Maskin-layout
Flow- / PI-diagrammer
Illustrationer i 2D og 3D
Stålkonstruktioner
Plakater
Plancher

——————–
Opgaver løses på:
AutoCad / Architectural Desktop