Projekter genereret på CAD er ofte meget komplicerede og detaljerede.